CHARITATIVNÍ BĚH NF KŘÍDLA DĚTEM

OSTRAVA PORUBA

SOBOTA 22.4.2023

Milí běžci, děkujeme za to, že jste s námi běželi 1. ročník Charitativního běhu Nadačního fondu Křídla dětem. Na trati se pohybovalo i několik fotografů, kterým moc děkujeme, a níže si můžete prohlédnout několik galerií fotek – věříme, že se na některých z nich najdete.

PROPOZICE A KATEGORIE

DĚTSKÝ BĚH

START 09.00 HOD

Děti nemají čip, běží hromadný start a oceněny budou při doběhu do cíle.

DĚTI DO 6 LET

STARTOVNÉ DOBROVOLNÉ

Délka dětského okruhu cca. 700 metrů

DĚTI 7-12 LET

STARTOVNÉ DOBROVOLNÉ

Dvakrát dětský okruh, celkem cca. 1.400 metrů

CHARITATIVNÍ BĚH NF KŘÍDLA DĚTEM

OFICIÁLNÍ START ZÁVODU 10.15 HOD

DÉLKA TRATĚ CCA. 5 KM

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 11.30 HOD

CELKEM 5 KATEGORIÍ

DĚTI 13-18 LET

ONLINE REGISTRACE: 150,- Kč

REGISTRACE NA MÍSTĚ: 150,- Kč

ŽENY 19-39 LET

ONLINE REGISTRACE: 300,- Kč

REGISTRACE NA MÍSTĚ: 350,- Kč

ŽENY NAD 40 LET

ONLINE REGISTRACE: 300,- Kč

REGISTRACE NA MÍSTĚ: 350,- Kč

MUŽI 19-39 LET

ONLINE REGISTRACE: 300,- Kč

REGISTRACE NA MÍSTĚ: 350,- Kč

MUŽI NAD 40 LET

ONLINE REGISTRACE: 300,- Kč

REGISTRACE NA MÍSTĚ: 350,- Kč

POUKAZY PRO NEJLEPŠÍ

Díky našim partnerům můžeme ocenit nejlepší běžce ve všech kategoriích. Tři nejlepší děti v kategorii 0-12 let získají dárkový poukaz na celodenní vstup do JOJO parku v Ostravě-Zábřehu. Tři nejlepší v kategorii 13-18 let obdrží dárkový poukaz na 1 hod. virtuální reality v JOJO parku a vítězové jednotlivých kategorií dospělých obdrží poukaz na wellness pobyt v horském hotelu Excelsior pro dvě osoby na jednu noc.

DĚTI DO 12 LET

DĚTI 13-18 LET

DOSPĚLÍ

PREZENTACE

Prezentace k běhu a vyzvednutí čipu, startovního čísla probíhá v pátek odpoledne a v sobotu před startem charitativního běhu.  

21. dubna 2023 od 16:00 do 19:30 na Hlavní třídě u bistra Florida, stánek NF Křídla dětem

  22. dubna 2023 od 07:30 do 09:30 na Hlavní třídě u bistra Florida, stánek NF Křídla dětem

PODMÍNKY ÚČASTI

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu. V exponovaných místech trati budou silniční dopravu koordinovat pořadatelé a Policie ČR.

Čas bude měřen pomocí elektronických čipů.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.

Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby (týmy). 

Prohlášení zákonného zástupce k vytištění: PDF KE STAŽENÍ

VÝSLEDKY

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány v průběhu závodu na portálu ONLINE SYSTEM.

Celkové výsledky naleznete na následujícím odkaze:

DOPORUČENÍ A POZNÁMKY

V případě zrušení závodu z vyšší moci (zemětřesení, povodeň apod.) se startovné nevrací.

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Pátek 21. dubna od 16 hod.

Malování na obličej pro děti, možnost zakoupení perníčků na našem stánku Křídla dětem a dalších sladkostí na stánku našeho partnera Mary´s cakes.

V 17:00 hod. bude vystoupení oblíbeného Hopsalína se svým programem pro děti.

 

Sobota 22. dubna od 8 hod.

Malování na obličej pro děti, možnost zakoupení perníčků na našem stánku Křídla dětem a dalších sladkostí na stánku našeho partnera Mary´s cakes.

Ihned po vyhlášení výsledků v cca 11:45 hod. bude v cílovém prostoru vystoupení zpěváka Petra Harazina ze skupiny Nebe.

PLÁN A MAPA BĚHU

CHARITATIVNÍ BĚH NF KŘÍDLA DĚTEM

PLATBA STARTOVNÉHO PŘI ON-LINE REGISTRACI

PŘEVODEM NA ÚČET : 318318529/0300

VARIABILNÍ SYMBOL: číslo vygenerované v on-line přihlášce

Platbu je nutné uhradit tak, aby nejpozději 20.4.2023 byla připsána na účet NF Křídla dětem.

Platbu lze uhradit bankovním převodem na výše uvedený účet zřízený speciálně pro Charitativní běh NF Křídla dětem.

Pro platbu startovného lze využít QR kód.

Při platbě přes QR vyplňte správný variabilní symbol – číslo vygenerované v on-line přihlášce.

STARTOVNÉ DOSPĚLÍ 300 KČ

STARTOVNÉ DĚTI 150 KČ

DOBROVOLNÉ STARTOVNÉ

PLATBA STARTOVNÉHO PŘI REGISTRACI NA MÍSTĚ

Platba startovného při registraci na místě před započetím závodu bude umožněna v hotovosti, případně okamžitou platbou na účet NF Křídla dětem při využití QR kodu, který bude na stánku k dispozici.

ON-LINE REGISTRACE

ON-LINE REGISTRACE BUDE SPUŠTĚNA 30.1.2023

UZÁVĚRKA ON-LINE PŘIHLÁŠEK JE 19.4.2023

Po uzavření on-line přihlášek je možné se přihlásit při prezentaci před závodem, dle podmínek uvedených v propozicích.

V případě neúčasti se startovné nevrací.

Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu a technický servis na trati.